Social media :

Maatschappij

Maatschappij

Augustinus draagt via verschillende initiatieven een steentje bij aan de maatschappij

Duurzaam Augustinus

De Duurzaamheidscommissie is in 2017 opgericht, met als doel om Augustinus te een vooruitstrevende groene vereniging te maken en om het duurzaam gedrag van de leden te stimuleren. Op de lange termijn is het ultieme doel om Augustinus helemaal energieneutraal te maken.

We willen binnen de sociëteit zelf het energieverbruik verminderen, afval reduceren en op de langere termijn zelfs onze eigen energie gaan opwekken. Ook willen we duurzaam gedrag van de leden stimuleren door informatie te verstrekken en aandacht te vragen voor duurzaam gedrag. Dit doen we o.a. door samen te werken met andere partijen en commissies, zowel binnen als buiten Augustinus.

Ook u kunt ons hierbij wellicht helpen! Heeft u tips, vragen of bent u geïnteresseerd om samen iets te organiseren of kennis uit te wisselen, neem dan a.u.b contact op met de Duurzaamheidscommissie Augustinus (duurzaam@lvvsaugustinus.nl) of met Bestuurslid Acquisitie (acquisitie@lvvsaugustinus.nl)

Extern

Augustinus vindt het belangrijk om goed contact te onderhouden met externe partijen. Om dit te bewerktstelligen is de Commissie Extern opgericht. De commissie Extern houdt zich bezig met het contact tussen Augustinus, andere verenigingen en de gemeente. Zo worden er buurtevenementen georganiseerd met als doel om de buurt een leuke activiteit aan te bieden én het goede contact met hen te onderhouden. Augustinus zet zich tevens met behulp van de commissie Extern in voor de 3 October Vereeniging. Er worden dan lezingen gehouden waar jong en oud op af komt. Ook de internationals mogen niet ontbreken. Zij krijgen als internationale student een kijkje in het Augustijnse studentenleven en komen hierdoor in contact met ons en elkaar. Voor contact kunt u terecht bij het Bestuurslid Intern I via interni@lvvsaugustinus.nl.